موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238

درباره مابا ما در ارتباط باشید

تمامی حقوق برای شتاب دهنده فست دانشگاه صنعتی امیرکبیر محفوظ است

مهارتهابا ما در ارتباط باشید

گروه های تخصصی شتاب دهنده که میتوانند به رشد شما کمک کنند

گروه های نرم افزاری

100%

منتوری و مربی گری

100%

کارگاه‌های آموزشی

95%

توسعه بازار

100%