موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238

خدماتخدمات

خدمات فست در چهار گروه شامل سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارها، برنامه رشد و شتابدهی استارت‌آپ‌ها، فضای کار اشتراکی برای افراد و تیم‌ها و توسعه بازار برای محصولات فناورانه آماده ارائه می باشد.

#

ثبت مهارت

اگر شما مهارت خاصی برای توسعه علمی و تجربی محصولات و خدمات، توسعه کسب و کارها.... بیشتر

#

ثبت نیاز

اگر شما صاحب صنعت یا فعال کسب و کار در حوزه های تخصصی جشنواره های فستاک هستید.... بیشتر

#

ثبت ایده

اگر ایده شما در هر یک از حوزه های تخصصی جشنواره ها صاحب ایده یا نواوری می باش.... بیشتر