موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

تخمین و محاسبه اندازه بازار یکی از مهمترین اقدامات قبل از راه‌اندازی هر کسب و کار محسوب می‌شود. اندازه‌ بازار، میزان جذابیت و پتانسیل موفقیت یک کسب و کار را نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند در مورد ورود به آن کسب و کار راحت‌تر تصمیم‌گیری کنید. 

تخمین صحیبح بازار می تواند به شما کمک کند تا سرمایه گذار را قانع نمایید روی پروژه یا استارتاپ شما سرمایه گذاری کنند.

در این دوره شما با موارد زیر آشنا خواهید شد:

1- اهمیت تخمین بازار

2- تکنیک tam-sam-som

3- نکات مهم در تخمین بازار

شما در پایان دوره خواهید آموخت که چگونه برای محصول یا خدمت خود هدفگذاری بازار نمایید و اندازه و ارزش بازار آن را تخمین بزنید. پس از تخمین صحیح چگونه سرمایه گذار مناسب برای بازار خود بیابید.

ندارد

مشخصات دوره

تماس با ما