موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#
  • نام تیم استارتاپی: گروه بهسی
  • گروه پروژه: سلامت هوشمند
  • سال شروع پروژه: 14/06/1398
  • سایت پروژه: behsee.ir

سامانه بهسی

این سامانه با هدف معرفی محصولات و خدمات سلامت محور ایجاد شده است. طراحان این ایده بر این باورند که مردم حق دارند کالاهای سلامت محور را بشناسند وآنها را در سبد خرید خود قرار دهند