موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#
  • نام تیم استارتاپی: ویتاتک
  • گروه پروژه: غذا و دارو و آرایشی
  • سال شروع پروژه: 1398
  • سایت پروژه: fastac.ir

دستگاه ویتاتک

دستگاه ویتاتک - اولین دستگاه بیورزونانسی ایران