موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#
  • نام تیم استارتاپی: تیم سیلورپلاس
  • گروه پروژه: مهندسی پزشکی
  • سال شروع پروژه: 14/06/1398
  • سایت پروژه: fastac.ir

دستگاه تولید یون نقره خوراکی

این دستگاه که توسط تیم سیلورپلاس  طراحی و تولید شده است می تواند کلوئید یون نقره را برای مصارف خوراکی و قزره بینی تولیدی کند. محلول یون نقره به دلیل خاصیت ضدعفونی کننده که دارد باعث از بین بردن عفونت های بدن می شود.