موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

سلامت هوشمند

  • ابزار پوشیدنی
  • تجزیه و تحلیل داده های بزرگ
  • بیمه و قیمت گذاری داروها
  • زنجیره تامین
  • تصویربرداری و تشخیص
  • سلامت از راه دور

تماس با ما