موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

برنامه رشد و شتابدهی

استارتاپی که به تازگی محصول خود را به بازار عرضه کرده است در صورتی که دانش و تجربه کافی نسبت به شناخت بازار و توسعه محصول نداشته باشد و از فضای کار و سرمایه کافی برای ادامه راه برخوردار نباشد نیازمند مشاوره، سرمایه اولیه و فضای استقرار است. شتابدهنده فینووا در فضایی مناسب و ایده‌آل با حضور شبکه گسترده‌ای از منتورها و مشاوران از یک‌سو و شبکه سرمایه‌گذاران از سوی دیگر، این فرصت را در اختیار صاحبان محصول در تمامی حوزه‌ها قرار می‌دهد تا در یک دوره ۹ ماهه برنامه‌ریزی دقیق و منظمی را برای توسعه محصول و بازار خود داشته باشند و در این مسیر از حمایت تجربی و مالی فینووا بهره‌مند شوند تا با برنامه‌ای دقیق و منظم و سرعت بیشتر به مرحله ارائه کسب و کار خود به سرمایه‌گذاران برسد.

تماس با ما