موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

سرمایه گذاری

در طول دوره ۶ الی ۹ ماهه پیش‌شتابدهی و شتابدهی در اسمارت‌ایکس، استارتاپ‌ها به سرمایه نقدی تا سقف ۵ میلیارد ریال دسترسی خواهند داشت که متناسب با پیشرفت کار به ایشان پرداخت خواهد شد. در ازای این سرمایه و خدمات (بدون پرداخت هزینه) استارتاپ‌ها درصدی از سهام خود را به اسمارت‌ایکس منتقل می‌کنند.

تماس با ما