موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

ثبت ایده

اگر ایده شما در هر یک از حوزه های تخصصی جشنواره ها صاحب ایده یا نواوری می باشد می توانید با حضور در فستاک مربوطه یا از طریق منوی فرمها، ایده اتان را ارسال نمایید تاس از ارزیابی ئ بررسی راهکارهیا لازم را برای شتابدهی و  تجاری سازی ایده شما ارائه نماییم..

تماس با ما