موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

ثبت نیاز

اگر شما صاحب صنعت یا فعال کسب و کار در حوزه های تخصصی جشنواره های فستاک هستید و در سازمان یا شرکت خود با چالش یا مسئله ای مواجه هستید یا نیاز فناورانه دارید می توانید نیاز فناورانه خود را در منوی ثبت نیاز ثبت نمایید تا راهکار فناورانه توسط صاحبان ایده یا استارتاپ ها به شما ارائه نماییم.

تماس با ما