موبایل : 09120220853
ایمیل : mbahman82@gmail.com
تلفن : 66469238
#

ثبت مهارت

اگر شما مهارت خاصی برای توسعه علمی و تجربی محصولات و خدمات، توسعه کسب و کارها، ارائه خدمات منتوری، تیم سازی، آموزش و ... دارید میتوانید با ثبت مهارت خود در منوی فرمها، مهارت خود را به بازار هدف ارائه نمایید.

ما ضمن بررسی مهارت شما، شما را به تیم های تخصصی مرتبط کرده تا بتوانید با همکاری بقیه اعضای تیم و بکارگیری مهارت و داشن خود برای موفقیت تیم تلاش نمایید.

 

تماس با ما